TRANFORMACIÓ METODOLÒGICA

METODOLOGIES FLEXIBLES

Progressivament incorporem i creem estratègies metodològiques en favor d’una educació competencial. El repte és fer sostenible aquesta innovació amb les pautes d’aprenentatge que l’experiència ens valida. Oms i de Prat avança per esdevenir una escola centrada en els alumnes. Incorporem propostes per a l’aprenentatge actiu, cooperatiu i connectat amb l’entorn proper i global amb un alt compromís de l’equip docent en el disseny de les activitats i projectes d’aula.

Alhora, el foment d’una cultura de pensament crític i creatiu interpel·la al claustre de professorat per esdevenir una comunitat professional on la investigació i acció afavoreixi la formació continuada. L’evolució en el procés d’avaluació és un altre aspecte clau en la transformació del nostre centre. L’objectiu de l’avaluació busca la millora de l’aprenentatge, no només mostrar-ne el grau d’assoliment. L’entenem centrada en l’alumnat i també en el docent. Ens acompanya la idea de fer autèntica l’avaluació, és a dir, fer que l’avaluació sigui rellevant, contextualitzada i competencialment exigent.