EDUCACIÓ EMOCIONAL

EDUCACIÓ EMOCIONALL’ aprenentatge orientat a l’equilibri personal, fonamentat des de les neurociències, és un eix que pretén fomentar la capacitat cognitiva emocional i educativa de tota la comunitat educativa. L’objectiu principal és aprendre eines, estratègies i procediments que afavoreixin la qualitat de vida.