PROJECTE EDUCATIU

En el procés d’innovació oberta iniciat, hem determinat quatre eixos singulars com a fonaments que defineixen el nou Projecte Educatiu.

Projecte Oms-Alícia

Volem ser referents en educació saludable. Escola i família som els nuclis bàsics d’actuació per adoptar un estil de vida sa dels infants i joves.

Llegeix més…

Intensificació De Les Llengües Estrangeres

Intensifiquem i millorem l’aprenentatge de l’anglès, augmentant l’exposició a la llengua amb professors nadius, i afavorint la formació en altres llengües com l’alemany i el francès.

Metodologies Flexibles

Treballem amb metodologies flexibles, incorporem estratègies d’aprenentatge que afavoreixen una educació competencial. Així, garantim el desenvolupament de destreses i competències personals de l’alumnat, amb equitat.

Educació Emocional

L’ aprenentatge orientat a l’equilibri personal, fonamentat des de les neurociències, és un eix que pretén fomentar la capacitat cognitiva emocional i educativa de tota la comunitat educativa. L’objectiu principal és aprendre eines, estratègies i procediments que afavoreixin la qualitat de vida.