NOTES IMPORTANTS:

Per inscriure’s, caldrà omplir el formulari mitjançant el següent enllaç, abans del 10 de setembre del

2023:     https://forms.gle/WdhXT1oLRqHK5cQj7

● El concepte de material Dibuix, inclou tot el material a utilitzar durant el curs. Aquesta
activitat serà portada a terme a l’escola i serà impartida per l’Escola D’ART Guimera.

● Els preus per als socis NO AMPA s’incrementarà en 5€ al mes en cadascuna de les
activitats extraescolars.

● Les activitats s’iniciaran sempre i quan hi hagi un mínim de 5 alumnes per a poder
començar. L’última setmana de setembre s’informarà a les famílies de les activitats
que no es podran iniciar.

● Les quotes podran variar a la BAIXA en el cas de que hi hagin més alumnes.

● Les activitats de Piscines Municipals i Cube – piscina o padel es realitzaran en els
centres respectius.

● En quant a l’activitat de judo, us adjuntem un vídeo explicatiu de com es portarà a
terme l’activitat https://www.youtube.com/watch?v=HDP7ADyd5eI.

● Les activitats es cobren mensualment (cada una segons el preu indicat en la graella
superior) i heu d’estar al corrent del pagament anual de la quota de l’AMPA.

● BAIXES: les baixes s’hauran de comunicar a l’AMPA abans del dia 15 del mes en
curs, per escrit, indicant el nom i cognoms del nen/-a i telèfon de contacte al mail:
extraescolarsampa@omsideprat.cat No es retornarà l’import de l’activitat un cop
iniciat el mes.

● Els preus poden ser modificats en funció del número d’alumnat per activitat.

● PREINSCRIPCIONS DE PISCINA I PADEL (tant a les Piscines Municipals com al
Cube). Es realitzarà en les respectives institucions, per sol·licitar el justificant AMPA,
heu de dirigir mail a extraescolarsampa@omsideprat.cat

● Les activitats s’iniciaran el mes d’octubre i finalitzaran el mes de maig.

● La recollida del vostre fill/a un cop acabi l’extraescolar s’informara un cop estiguin
definits els grups.

● Si esteu interessats en fer una activitat no proposada, o no va bé el dia i sou un grup
de mínim 6 nens/es; us podeu posar en contacte amb l’ AMPA per fer les gestions
convenients.

● Per qualsevol dubte podeu escriure al mail extraescolarsampa@omsideprat.cat o
trucar al tel 722 71 42 78 i es respondrà tan aviat com es pugui.

Atentament,
La Junta