AEClab

PRESENTACIÓ AECLAB

L’Agrupació Escolar Catalana, l’AEC, som una associació d’escoles que té com a un dels  objectius compartir experiències i generar projectes en el món de l’educació i l’ensenyament per tal d’oferir un servei de màxima qualitat i interès a Catalunya. 


És per això que construïm recursos tan necessaris per als centres escolars com l’AECLab, l’espai de reflexió, d’experiències i d’acció de les escoles que treballem per a una educació compromesa i de futur. 


Aquesta plataforma en línia mostra el compromís del centres educatius i els dels seus professionals,  tot generant una xarxa de coneixement enriquida per la diversitat de propostes que busquen acompanyar a infants i joves a assolir el màxim dels seu potencial i promoure el seu benestar personal.