Serveis

Menjador Escolar

Abonament mensual: 150 €
Esporàdic: 9 €

Servei d’acollida Matinal de l’AMPA

De 7:45 a 9:00 del matí.

Abonament mensual: 25 €
Esporàdic: 2 €

Biblioteca
De 17:00 a 18:30 cada dia de la setmana.