SERVEIS

Menjador Escolar

Abonament mensual: 160 €
Esporàdic: 9,80 €

Servei d’acollida Matinal de l’AMPA

De 7:45 a 9:00 del matí.

Abonament mensual: 

Preu SOCIS AMPA: 30 €

Preu NO SOCIS AMPA: 35€

Targeta 10 serveis: 

Preu SOCIS AMPA: 20 €

Preu NO SOCIS AMPA: 25€